Jesteś tutaj: Strona główna » Interdyscyplinarni

Interdyscyplinarni

O projekcie

 

Filar: Nauka i Edukacja Medyczna
EMSA Interdyscyplinarni to nowy projekt EMSA Warszawa. Jego celem jest propagowanie metod pracy w zespołach interdyscyplinarnych w medycynie.< Projekt jest skierowany do studentów wszystkich kierunków WUM, lecz szczególnie pielęgniarstwa, położnictwa, dietetyki, rehabilitacji, lekarskiego. Wychodzi on naprzeciw zgłaszanym organizacjom studenckim potrzebom wielospecjalistycznego podejścia do pacjenta – jego choroby, pielęgnacji, rehabilitacji itp., często traktowanemu fragmentarycznie przez pracowników służby zdrowia. Umożliwia zapoznanie uczestników z założeniami i praktycznymi aspektami pracy zespołu interdyscyplinarnego w zakresie: diagnostyki, leczenia, rehabilitacji i wsparcia psychologicznego pacjenta ze złożoną sytuacją chorobową. Studenci będą mieli okazję przyjrzeć się pracy nielicznych do tej pory grup tego typu, działających w ramach oddziałów szpitali klinicznych naszej uczelni. W ramach prowadzonych warsztatów wcielą się w role członków 'interdisciplinary team'u' i pracując na autentycznych przypadkach medycznych, będą starali się zespołowo wdrożyć rozwiązania optymalne dla leczenia danego pacjenta. W ramach projektu cyklicznie prowadzone są studenckie spotkania członków zespołu,polegające na prezentacji wybranych grup schorzeń i metod ich diagnostyki, leczenia, zapobiegania, po których następuje dyskusja prowadzona przez moderatora spotkania, gdzie każdy z członków może poznać interesujące go szczegóły zagadnienia, obejrzeć dodatkowe materiały czy wypowiedzieć się na temat kluczowych aspektów problemu z punku widzenia jego przyszłej specjalności zawodowej. Dodatkowo, w czasie wykładów prowadzonych przez naszych gości – ekspertów w swojej dziedzinie, studenci poznają interdyscyplinarne podejście do pacjenta, poparte doświadczeniami wybitnych klinicystów. Mamy nadzieję, że tego typu działania zmienią nastawienie studentów (a potem absolwentów) kierunków medycznych naszej uczelni w zakresie zespołowej pracy na zasadach partnerstwa w nadrzędnym celu jak najlepszej opieki nad pacjentem.

 

Napisz e-mail do koordynatora

Tamriko Lordkipanidze

tel. 790 742 661

interdyscyplinarni@emsa.waw.pl

https://www.facebook.com/EMSAinterdycyplinarni